හෙළසුර සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන විශේෂ දේශණ මාලාවේ පළමුවැන්න.

හෙළසුර සංවිධානය විසින් ආරම්භ කරන ලද ේශණ මාලාේ පළමුවැනවැඩසටහන 2012 ඔක්ෝබර් මස 21 වන ඉරිදා දින රාජගිරිය, සදහම් සෙවන පරිශ්‍රේ දී පැවැත්වීය. හෙළසුර සංවිධානේ සාමාජිකත්වය ලැබූ සාමාජිකයින් සහ අළුතින් සාමාජිකත්වය අේක්ෂාවෙන් පැමිණි කිහිපදෙනෙක්ද ේ සදහා සහභාගී විය.ේශණය පෙරවරු 09.30 ට ආරම්භ විය.

               වෛදික ්‍යොතිශේදී කාංචන ගීත මනේන්ද්‍ර මහතා

මෙදින අපආරාධනයෙන් හෙළසුර සංවිධානේ උපේශකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන වෛදික ්‍යොතිශේදී කාංචන ගීත මනේන්ද්‍ර මහතා සහභාගී විය.එතුමා විසින් විේෂ ේශණයක් පැවැත්වීය.පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් පැවති එතුමාේශණය බෙහෙවින් වැදගත් එකක් විය.ඉන් අනතුරුව අප සාමාජිකයින් හට ඉතිහාසමය කාරණා සම්භන්ධව පැවති ගැටළු සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුනි. එම ගැටළු වලට කාංචන මනේන්ද්‍ර මහතා විසින් පිළිතුරු ලබා දී පැහැදිලි කරන ලදි.

අනතුරුව හෙළසුර සංවිධානය විසින් පැමිණි පිරිසට විේෂ සංග්‍රහයක් පැවැත්වීය.

අනතුරුව හෙළසුර සංවිධානේ සම්භන්ධීකරේකම් අකිල ගුණතිලක විසින් රාවණ යුගය සම්භන්ධව කෙටි ේශණයක් පැවැත්වීය.


             හෙළසුර සම්භන්ධීකරණ ේකම් අකිල ගුණතිලක

ඉන් අනතුරුව මද ේලාවක් සාමාජිකයින් හ වෛදික ්‍යොතිශේදී කාංචන මනේන්ද්‍ර මහතා සමග කතාබහ කිරීමටත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලදි.අනතුරුව එදින වැඩසටහන නිමා කරමින් පැමිණි සියළුම දෙනාට ස්තූති කිරීේ කතාව හෙළසුර සංවිධානේකම් ක්‍රිෂාන් වීරසිංහ විසින් පැවැත්වීය.

                              හෙළසුර ේකම් ක්‍රිෂාන් වීරසිංහ

මීළග සමුළුව පැවැත්වෙන දිනය, ේලාව සහ ස්ථානය ඉදිරිේදී දැනුම්දීමට නියමිතය.ඒ සදහා සාමාජිකත්වය ලැබූ අයට මෙන්ම වෙනත් ඕනෑම කෙනෙකුටද සහභාගී වීේ අවස්ථාව ලබා දීමට හෙළසුර සංවිධානය කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතී.

                                 සමුළුේ අවස්ථා කිහිපයක්

 හෙළසුර සංවිධානය හා එක්වූ ඔබ සැමට අපෞරවනීය ස්තූතිය.

ස්තූතියි.
හෙළසුර සංවිධානය.   
Share on Google Plus

About හෙළසුර සංවිධානය

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment